Podcasti povijesti

Definicija dvostranog sustava

Definicija dvostranog sustava

Dvostranački sustav je kada u zemlji u zemlji vode dvije glavne stranke. Jedna stranka obično ima većinu u vladi dok se oporba naziva manjinska stranka. Ostale stranke postoje u većini dvostranačkih sustava, ali postoje samo dvije glavne stranke koje dominiraju u vladi. U SAD-u to bi bile republikanska i demokratska stranka.

Prednosti i nedostaci dvostranog sustava

  • U dvostranačkom sustavu uključene stranke natječu se da predstave informacije svojim biračima na način koji je lako razumljiv. Sa samo dvije velike stranke koje imaju jasne šanse za pobjedu na izborima, biračima je i lakše napraviti izbor.
  • Budući da su stranke u velikim stranačkim sustavima, stranke moraju zastupati širok spektar stavova i interesa javnosti kako bi zadržale zaradu.
  • Dva su stranačka sustava stabilnija, a brojni lojalni glasači drže se jedne od dviju stranaka, što sprečava nagli pomak ravnoteže kada se pojave politički trendovi.
  • Za razliku od jednopartijskih sustava, dva su stranačka sustava često više demokratska, potičući javnost da sudjeluje na izborima
  • Loša strana što postoje samo dvije glavne stranke u vladi je ta što će vlada biti izložena slabostima tih dviju stranaka. Kandidati se poslužuju i često predstavljaju samo određene posebne interese.

Gledaj video: Grafovi funkcija sinus i kosinus 01 sinusoida (Srpanj 2020).